Η διαχείριση αυτού του ιστότοπου (εφεξής «το Κατάστημα») και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος Καταστήματος διέπονται από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies. «Ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία» σημαίνει: (i) πριν από τις 25 Μαΐου 2018, Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως έχουν μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας του χαρακτήρα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και (ii) aπο στις 25 Μαΐου 2018 και μετά, τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση της οδηγίας 95 /46/ΕΚ (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»), και (iii) Νόμος 3471/2006 σχετικά με την προστασία δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των επικοινωνιών.

Αυτή η πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί και προστατεύει τυχόν πληροφορίες που δίνετε στο Κατάστημα κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Το Κατάστημα δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι προστατεύεται το απόρρητό σας. Εάν σας ζητήσουμε να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να αναγνωριστείτε όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, τότε μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Ονομα
 • Επικοινωνία συμπεριλαμβανομένου το email και την διεύθυνση αποστολής
 • Δημογραφικές πληροφορίες, όπως ο ταχυδρομικός κώδικας.

Ό,τι κάνουμε με τις πληροφορίες, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών / αγοραστών που ζητούνται από αυτό το Κατάστημα περιορίζονται στις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία αυτού του Καταστήματος και την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών μέσω αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία .
Απαιτούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Εκτέλεση και απόδειξη παραγγελιών προϊόντων
 • Έκδοση των σχετικών νόμιμων εγγράφων (τιμολογια, αποδείξεις).
 • Αποστολή στον καθορισμένο χρήστη / αγοραστή.
 • Εξαγωγή στατιστικών (τα οποία δεν θα περιέχουν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ατόμων).
 • Εσωτερική τήρηση αρχείων.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Κατά καιρούς, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς.
Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή email, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε εξαιρεθεί από την επικοινωνία μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς. Επίσης ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από τη χρήση τους από εταιρείες μεταφοράς προϊόντων.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για την προστασία και την ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγουμε στο διαδίκτυο.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που ζητά άδεια να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση της κυκλοφορίας ιστού ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές Ιστού να ανταποκρίνονται σε εσάς ως άτομο.
Η διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές σας συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούμε cookies καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό μας βοηθά να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας προκειμένου να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες των πελατών. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα.
Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να εκμεταλλευτείτε πλήρως τον ιστότοπο.

Search

COLLECTIONS
CATEGORIES

Share With Your Friends

 • Size

 • Material

 • Category